Pangunahin Kasabihan at Kasabihan KAHULUGAN NG ORAS NA PINAPAGALING ANG LAHAT (ANO ITO, KONSEPTO AT KAHULUGAN) - KASABIHAN AT KASABIHAN - 2022