Pangunahin Mga Ekspresyon sa Ingles ANG KAHULUGAN NG KITTY (ANO ITO, KONSEPTO AT KAHULUGAN) - MGA EKSPRESYON SA INGLES - 2022