Bahay Kasabihan at Kasabihan ANG KAHULUGAN NG KASAKIMAN AY SUMISIRA SA SAKO (ANO ITO, KONSEPTO AT KAHULUGAN) - KASABIHAN AT KASABIHAN - 2022