Bahay Kasabihan at Kasabihan KAHULUGAN NG BAGONG TAON, BAGONG BUHAY (ANO ITO, KONSEPTO AT KAHULUGAN) - KASABIHAN AT KASABIHAN - 2022