Pangunahin Mga expression KAHULUGAN NG RESPONSIBILIDAD (ANO ITO, KONSEPTO AT KAHULUGAN) - MGA EXPRESSION - 2022