Pangunahin Relihiyon at Espiritwalidad KAHULUGAN NG PASKO NG PAGKABUHAY (O EASTER DAY) (ANO ITO, KONSEPTO AT KAHULUGAN) - RELIHIYON AT ESPIRITWALIDAD - 2022